Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/web/_webmagic/wm4/includes/file.php on line 34
SK  |  
Úvodná stránka Napíšte nám Mapa stránok

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/web/slovmont.sk/www/global/script/template_sk.php on line 2

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/web/slovmont.sk/www/global/blogger/template_sk.php on line 2

Aktuality

AGROKOMPLEX - EXPO 2007
Fotogaléria z vystavy AGROKOMPLEX - EXPO 2007
23.08.2007
BIOMASA
BIOMASA - Alternatívny zdroj tepla
27.02.2007

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/web/slovmont.sk/www/global/document/template_sk.php on line 2

Profil spoločnosti

Firma

SLOVMONT družstvo vzniklo r. 1992 transformáciou z MONTÁŽA Žilina ako samostatný subjekt pokračujúci v pôvodnom podnikateľskom zameraní. Hlavná činnosť je zameraná na dodávku a montáž ústredného kúrenia, výmenníkových staníc tepla, horúcovodov, parovodov. Po osamostatnení firma získala oprávnenie na prácu s tlakovými zariadeniami, oprávnenie pre plynové inštalácie vykurovacie plyny, priemyselné technicé plyny, O2, N, CO2, H, Ar, servisné zmluvy s výrobcami plynových zariadení na montáž a servis, certifikáty pracovníkov pre zváranie v ochrannej atmosfére, zváranie plastov.

Trendy

Firma sa zaraďuje medzi stredné podnikateľské subjekty, čo jej umožňuje pružne reagovať' na požiadavky trhu a zavádzať nové progresívne technológie. Orientácia podnikania sa zameriava vo väčšej miere na technologické dodávky a montáže v priemysle-technologické potrubné rozvody, stroje a zariadenia, oceľové konštrukcie, kotolne plynové, kotolne pevné palivo, kotolne biomasa, výmenníkové stanice, regulačné uzly.

Predmet podnikania

 • - výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
 • - plynofikácia, nízkotlak, stredotlak
 • - priemyselné nadzemné rozvody
 • - montáž rozvodov technických plynov
 • - montáž technológií alternatívneho vykurovania
 • - BIOMASA montáž kotolní
 • - montáž plynových rozvodov a vykurovacích zariadení
 • - inštalácia technologických rozvodov
 • - O2, H, N, Ar, acetylén, propán - bután
 • - vodoinštalatérstvo, kúrenárstvo
 • - montáž priemyselných liniek
 • - odborné prehliadky plynových rozvodov a zariadení
 • - zámočníctvo, zváračské práce
 • - výroba kovových konštrukcií a ich časti

Oprávnenia o odbornej spôsobilosti družstva

 • Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu plynových zariadení
  č. 0238/30/08/ PZ-O,S Ag,h Bd, f,g, h/OPR 
 • Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu tlakových zariadení
  č. 0134/30/08/ TZ-O, Ab1,b2 Ba1,b1,b2,d1,d2,e1,e2,e3/OPR
 • Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu elektrických zariadení
  č. 0291/30/08/EZ-O-E2-A/OPR

 

Potvrdenia o odbornej spôsobilosti pracovníkov

 • úradné skúšky na zváranie acetylén
 • úradné skúšky na zváranie el. oblúk
 • úradné skúšky na zváranie v ochrannej atmosfére (argón)
  - čierny materiál
  - nerez
 • osvedčenie - Elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky
  § 23 Zz 508/2009
 • osvedčenie - montáž, opravu a údržbu tlakových zariadení 
  § 18 Zz 508/2009
 • osvedčenie - montáž, opravu a údržbu PZ technické plyny
  § 18 Zz 508/2009
 • osvedčenie - montáž, opravu a údržbu PZ metán, propán-bután
  § 18 Zz 508/2009
 • odborný pracovník Plynových Zariadení technické plyny
  § 16 Zz 508/2009
 • odborný pracovník Plynových Zariadení zemný plyn
  § 16 Zz 508/2009
 • potvrdenie o preškolení na montáž spojov predizolovaného potrubia systému PIPECO